'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC

 Language:
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Powrót do strony głównej: www.edom-plc.pl

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wątki - kamiKAC

Strony: [1]
1
(Pod)Systemy i Funkcje / Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« dnia: Wrzesień 04, 2015, 07:24:08 pm »
Witam

Chciałbym się podzielić swoim kodem do obsługi stacji pogodowej Renkforce WH2600 od Conrada http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=1267654&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box3

UWAGA: Należy gdzieś zdefiniowwać maksymalną dugość odpowiedzi TCP wpisując np w zmiennych globalnych:
MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT: UINT := 12000;
Deklaracje:
FUNCTION_BLOCK WH2600_weather
(*
Weather data from Renkforce WH2600 Weather Station (Weather Logger 1.1)
Based on pWorldWeatherForecast

31.05.2015 Marcin Rudzki
*)

VAR_INPUT
sAddress: STRING := '192.168.2.195';
END_VAR

VAR_OUTPUT
rInTemp: REAL := 0; (* Indoor temperature *)
iInHumi: INT := 0; (* Indoor humidity *)
rAbsPress: REAL := 0; (* Absolute pressure *)
rRelPress: REAL := 0; (* Relative pressure *)
rOutTempC: REAL := 0; (* Outdoor temperature *)
iOutHumi: INT:= 0; (* Outdoor humidity *)
iWinDir: INT := 0; (* Wind direction *)
sWinDir: STRING(3);
rAvgWind: REAL := 0; (* Average wind speed *)
rGustSpeed: REAL := 0; (* Gust speed *)
rSolarRad: REAL := 0; (* Solar radiation *)
iUV: INT := 0; (* UV *)
iUVI: INT := 0; (* UV index *)
rRainOfHourly: REAL := 0; (* Hourly Rain rate *)
rRainOfDaily: REAL := 0; (* Daily Rain Rate *)
rRainOfWeekly: REAL := 0; (* Weekly Rain Rate *)
rRainOfMonthly: REAL := 0; (* Monthly Rain Rate *)
rRainOfYearly: REAL := 0; (* Annually Rain Rate *)
sStatus: STRING;
diError: DINT;
END_VAR

VAR_IN_OUT
xStart : BOOL;
END_VAR
VAR
wStateMachine: WORD;

(* Function block HTTP_GET *)
    oHTTP_GET:HTTP_GET;(* Input variables: *)
    oHttp_sServerName : STRING ; (* Hostname or server IP in dotted normal form *)
    oHttp_pabUrlData : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP-GET-Request *)
    oHttp_uiUrlLength : UINT ; (* Length of HTTP-GET-Request *)
    oHttp_tTimeOut : TIME := t#24s; (* WatchDogTime, operation aborted after time is elapsed *)
    oHttp_xSend : BOOL ;
    oHttp_diError : DINT ; (* 0 == successful *)
    oHttp_sStatus : STRING(255) ;
    oHttp_abContentData : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    oHttp_uiContentLength : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)

(* Function block HTTP_GET helper *)
sUrl: STRING(250);
sUrlHelp: STRING(250);

(* HTML file *)
abXmlFileStream : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    uiXmlFileStreamLen : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)
pabXmlHandler : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE;
uiXmlHandlerIndex: UINT;
uiXmlStreamLen: UINT;
sSearchedString: STRING(105);
xFail: BOOL;
sHTTP_Response: STRING;

(* Helpers *)
i: INT;
uiPos: UINT;
bHelp: BYTE;
abHelp: ARRAY [0..50] OF BYTE;
psHelp: POINTER TO STRING(50);
sHelp: STRING(50);
xInSensorAbsent: BOOL := FALSE;
xOutSensorAbsent: BOOL := FALSE;
END_VAR


Kod:

(* Function block HTTP_GET instance *)
oHTTP_GET (
  (* Input variables: *)
    sServerName := sAddress   ,
    wServerPort := 80   ,
    pabUrlData := oHttp_pabUrlData,
    uiUrlLength := oHttp_uiUrlLength,
    tTimeOut := oHttp_tTimeOut,
  (* Input/output variables: *)
    xSend := oHttp_xSend,
  (* Output variables: *)
    diError => oHttp_diError,
    sStatus => oHttp_sStatus,
    abContentData => oHttp_abContentData   ,
    uiContentLength => oHttp_uiContentLength
);

CASE wStateMachine OF
0: (* Init *)
IF xStart THEN
(* Url builder *)
sUrl := '/livedata.htm';
(* Set HTTP_GET *)
oHttp_pabUrlData := ADR(sUrl);
oHttp_uiUrlLength := LEN(sUrl);
(* Process HTTP_GET *)
oHttp_xSend := TRUE;
wStateMachine := 10;
END_IF

10: (* Process the HTTP reguest *)
IF NOT oHttp_xSend THEN
IF oHttp_diError = 0 THEN
(* Process the weather HTML response *)
wStateMachine := 20;
ELSE
(* Error *)
sStatus := oHttp_sStatus;
diError := oHttp_diError;
wStateMachine := 999;
END_IF
END_IF

20: (* Process the weather HTML response *)
(* Get HTML stream *)
abXmlFileStream := oHttp_abContentData;
uiXmlFileStreamLen := oHttp_uiContentLength;

(* Set pointer to the start of the HTML file*)
uiXmlHandlerIndex := 0;
pabXmlHandler := ADR(abXmlFileStream[0]);
uiXmlStreamLen := uiXmlFileStreamLen;
sHTTP_Response := BUFFER_TO_STRING(pabXmlHandler,SIZEOF(abXmlFileStream),0,100);
(* Search for 'livedata' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'form name="livedata" method="POST" onsubmit="return chkForm(0);"';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No livedata form in the stream!';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
wStateMachine := 25;
END_IF

25: (* Search for 'IndoorID' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="IndoorID" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="0x';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No indoorID in the stream';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
IF (psHelp^) = '--' THEN
sStatus := 'ERROR: No indoor sensor detected';
diError := 16#00000002;
xInSensorAbsent := TRUE;
ELSE
xInSensorAbsent := FALSE;
END_IF
wStateMachine := 27;
END_IF

27: (* Search for 'Outdoor1ID' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="Outdoor1ID" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="0x';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No Outdoor1ID in the stream';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
IF (psHelp^) = '--' THEN
sStatus := 'ERROR: No outdoor1 sensor detected';
IF xInSensorAbsent THEN
diError := 16#00000006;
wStateMachine := 999;
ELSE
diError := 16#00000004;
xOutSensorAbsent := TRUE;
wStateMachine := 30;
END_IF
ELSIF xInSensorAbsent THEN
xOutSensorAbsent := FALSE;
wStateMachine := 50;
ELSE
xOutSensorAbsent := FALSE;
wStateMachine :=30;
END_IF
END_IF

30: (* Search for 'inTemp' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="inTemp" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No inTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rInTemp := STRING_TO_REAL(psHelp^);
wStateMachine := 40;
END_IF

40: (* Search for 'inHumi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="inHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No inTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iInHumi := STRING_TO_INT(psHelp^);
IF xOutSensorAbsent THEN
wStateMachine := 0;
xStart := FALSE;
ELSE
wStateMachine := 50;
END_IF
END_IF

50: (* Search for 'AbsPress' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="AbsPress" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No AbsPress in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rAbsPress := STRING_TO_REAL(psHelp^);
wStateMachine := 60;
END_IF


60: (* Search for 'RelPress' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="RelPress" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No RelPress in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRelPress := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 70;
END_IF

70: (* Search for 'outTemp' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="outTemp" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No outTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rOutTempC := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 80;
END_IF

80: (* Search for 'outHumi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="outHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No outHumi in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iOutHumi := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 90;
END_IF


90: (* Search for 'windir' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="windir" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No windir in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iWinDir := STRING_TO_INT(psHelp^);
sWinDir := AZIMUTH_TO_DIRECTION(iWinDir);
(* *)
wStateMachine := 100;
END_IF

100: (* Search for 'avg' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="avgwind" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No avgwind in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rAvgWind := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 110;
END_IF

110: (* Search for 'gustspeed' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="gustspeed" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No gustspeed in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rGustSpeed := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 120;
END_IF

120: (* Search for 'solarrad' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="solarrad" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No solarrad in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rSolarRad := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 130;
END_IF

130: (* Search for 'uv' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="uv" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No uv in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iUV := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 140;
END_IF

140: (* Search for 'uvi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="uvi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No uvi in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iUVI := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 150;
END_IF

150: (* Search for 'rainofhourly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofhourly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofhourly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfHourly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 160;
END_IF

160: (* Search for 'rainofdaily' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofdaily" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofdaily in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfDaily := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 170;
END_IF

170: (* Search for 'rainofweekly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofweekly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofweekly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfWeekly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 180;
END_IF

180: (* Search for 'rainofmonthly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofmonthly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofmonthly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfMonthly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 200;
END_IF

200: (* Search for 'rainofyearly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofyearly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofyearly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfYearly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(**)
sStatus := 'Sucessfully executed';
diError := 0;
xStart := FALSE;
(**)
wStateMachine := 0;
END_IF

999: (* Error *)
xStart := FALSE;
wStateMachine := 0;

ELSE
xStart := FALSE;
wStateMachine := 0;

END_CASE

Funkcja (Makro?) SearchForString (nie mojego autorstwa):

(* Find block in stream *)
uiPos := HTTP_FindBlock(
pabXmlHandler,
uiXmlFileStreamLen,
ADR(sSearchedString),
LEN(sSearchedString));

IF uiPos > 0 THEN
(* Update index where the handler points to and update the stream length *)
uiXmlHandlerIndex := LEN(sSearchedString) + uiPos - 1 + uiXmlHandlerIndex;
pabXmlHandler := ADR(abXmlFileStream[uiXmlHandlerIndex]);
uiXmlStreamLen := uiXmlFileStreamLen - uiXmlHandlerIndex;
xFail := FALSE;
ELSE
(* If not presented ignore it *)
xFail := TRUE;
END_IF


2
(Pod)Systemy i Funkcje / Rekuperator - co kupić i jak sterować?
« dnia: Marzec 28, 2013, 08:32:35 pm »
Witam ponownie

Ponieważ w trakcie budowy zmieniłem zdanie odnośnie wentylacji i zdecydowałem się na rekuperator, mam pytanie do szanownych forumowiczów, jakie zakupili rekuperatory i na ile współpracują one ze sterownikiem.

U siebie chciałbym, aby rekuperator zagadał ze sterownikiem po MODBUSIE (RTU lub TCP) z możliwością odczytu parametrów jak i sterowania pracą rekuperatora z poziomu WAGO. Na razie znalazłem kilka rekuperatorów, które niby MODBUS mają, ale nie mam pewności, czy jest do niego dokumentacja.

3
Tematy ogólne / Dom Inteligentny WAGO - Poznań
« dnia: Styczeń 30, 2013, 10:43:51 pm »
Witam wszystkich, a w szczególności Admina, dzięki którego publikacjom zdecydowałem się na sterownik WAGO.

Aktualnie z żoną budujemy dom ok. 140m. Jesteśmy na etapie stanu surowego zamkniętego i zaczynamy kłaść kable do elektryki.

Sercem instalacji ma być WAGO 750-881, na początek 5 modułów wejściowych i 5 wyjściowych x16 oraz ok 80. przekaźników WAGO. Sterowanie ma objąć bramą garażową, ogrzewanie (czujniki 1-wire), rolety okienne, oświetlenie. Do każdego obwodu gniazd prowadzę podwójne zasilanie (bezpośrednio i przez przekaźnik kablem 4x2,5, co,pozwoli podłaczyć konkretne gniazdko na stałe lub z możliwością wyłączenia podczas nieobecności domowników). Sterownik ma współpracować z centralą Satel Integra.

Co do szafy, to tutaj miałem największą zagwozdkę. Z jednej strony chciałem, żeby szafa była pojemna, a z drugiej starałem się, żeby przy wejściu do domu był dostęp do wyłacznika zasilania. Zdecydowałem się na umieszczenie rozdzielnicy podtynkowej RPsm 144 w wiatrołapie (jak w projekcie budynku) - w niej znajdą się zabezpieczenia i przekaźniki. W kotłowni, która jest tuż obok, na tej samej ścianie (plecami do rozdzielni) chce powiesić szafę rack 19" 12U. W niej umieszczę sterownik wraz z modułami, przekrosuję kable z włączników za pomoca odwróconych patchpaneli (zamiast skrętki kupiłem kabel 8x0,5), router, switch obsługujący gniazdka LAN oraz serwer mediacenter (używam od kilku lat MythTV) w obudowie rack.

Za namową pana z firmy dostarczającej okna i rolety zamówiłem nieco droższe napędy do rolet z zabezpieczeniem przeciążeniowym i pamięcią położeń skrajnych, więc w przypadku zamarznięcia rolety nie powino się nic stać (poza niezamknięciem lub nieotwarciem się rolety).

Co do włączników, to ceny wyrobów TEM jak i Berkera powaliły mnie na kolana i zacząłem szukać czegoś tańszego. Doszliśmy z żoną do wniosku, że w salonie (tam potrzebujemy najwięcej włączników, ponieważ jest aż 6 obwodów świetlnych i 4 rolety a żona chce mieć możliwość sterowania nimi indywidualnie) zdecydujemy się na łączniki żaluzjowe podwójne TEM (wyjdzie ich kilkanaście w 3 punktach salonu). Resztę pokoi z powodów budżetowych mam zamiar wyposażyć w łączniki podwójne zwierne Simon-Kontakt serii 54 (w układzie 2x2). Znalazłem też łączniki żaluzjowe podwójne firmy Makel, ale są tak brzydkie (na zdjęciu), że zastanawiam się, czy kupić je chociaż do garażu ;)

Całą instalację 230V prowadzę kablem 4x1,5 (obwody świetlne i rolety) oraz 4x2,5 (gniazda). Dzięki temu każde gniazdo będzie mogło być dowolnie skonfigurowane (działa cały czas lub tylko podczas obecności domowników), a dzięki podwójnym obwodom świetlnym, jak mi się zamarzy dodatkowa lampka na ścianie, to pociągnę przewód od jednego z istniejących  punktów świetlnych, gdzie wykorzystuję tylko 1 obwód i nie będzie trzeba rujnować połowy domu.
Włączniki będą na kablu 8x0,5 (jest troszkę tańszy, a przy włączniku skręcenie par nie jest potrzebne, poza tym jest nieco cieńszy od skrętki).

Do sterowania temperaturą w pomieszczeniach chcę mierzyć temperatury termometrami 1-wire i sterować elektrycznymi zaworami na rozdzielaczach. Najbardziej boję się sterowania podogówką (ze względu na baaardzo dużą bezwładność, chodzi mi po głowie, żeby w pomieszczeniach, gdzie będzie ogrzewanie podłogowe umieścić w podłodze dodatkowe czujniki temperatury, co powinno ułatwić sterowanie.

Przy okazji kontaktu z przedstawicielem WAGO dowiedziałem się, że jest darmowa aplikacja WagoId na Androida. Czy ktoś już ją testował?

Pozdrawiam
--
kamiKAC

Strony: [1]