'Inteligenty' dom ze sterownikiem PLC

 Language:
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Powrót do strony głównej: www.edom-plc.pl

Autor Wątek: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600  (Przeczytany 5158 razy)

kamiKAC

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 66
  • Zobacz profil
Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« dnia: Wrzesień 04, 2015, 07:24:08 pm »

Witam

Chciałbym się podzielić swoim kodem do obsługi stacji pogodowej Renkforce WH2600 od Conrada http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=1267654&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box3

UWAGA: Należy gdzieś zdefiniowwać maksymalną dugość odpowiedzi TCP wpisując np w zmiennych globalnych:
MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT: UINT := 12000;
Deklaracje:
FUNCTION_BLOCK WH2600_weather
(*
Weather data from Renkforce WH2600 Weather Station (Weather Logger 1.1)
Based on pWorldWeatherForecast

31.05.2015 Marcin Rudzki
*)

VAR_INPUT
sAddress: STRING := '192.168.2.195';
END_VAR

VAR_OUTPUT
rInTemp: REAL := 0; (* Indoor temperature *)
iInHumi: INT := 0; (* Indoor humidity *)
rAbsPress: REAL := 0; (* Absolute pressure *)
rRelPress: REAL := 0; (* Relative pressure *)
rOutTempC: REAL := 0; (* Outdoor temperature *)
iOutHumi: INT:= 0; (* Outdoor humidity *)
iWinDir: INT := 0; (* Wind direction *)
sWinDir: STRING(3);
rAvgWind: REAL := 0; (* Average wind speed *)
rGustSpeed: REAL := 0; (* Gust speed *)
rSolarRad: REAL := 0; (* Solar radiation *)
iUV: INT := 0; (* UV *)
iUVI: INT := 0; (* UV index *)
rRainOfHourly: REAL := 0; (* Hourly Rain rate *)
rRainOfDaily: REAL := 0; (* Daily Rain Rate *)
rRainOfWeekly: REAL := 0; (* Weekly Rain Rate *)
rRainOfMonthly: REAL := 0; (* Monthly Rain Rate *)
rRainOfYearly: REAL := 0; (* Annually Rain Rate *)
sStatus: STRING;
diError: DINT;
END_VAR

VAR_IN_OUT
xStart : BOOL;
END_VAR
VAR
wStateMachine: WORD;

(* Function block HTTP_GET *)
    oHTTP_GET:HTTP_GET;(* Input variables: *)
    oHttp_sServerName : STRING ; (* Hostname or server IP in dotted normal form *)
    oHttp_pabUrlData : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP-GET-Request *)
    oHttp_uiUrlLength : UINT ; (* Length of HTTP-GET-Request *)
    oHttp_tTimeOut : TIME := t#24s; (* WatchDogTime, operation aborted after time is elapsed *)
    oHttp_xSend : BOOL ;
    oHttp_diError : DINT ; (* 0 == successful *)
    oHttp_sStatus : STRING(255) ;
    oHttp_abContentData : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    oHttp_uiContentLength : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)

(* Function block HTTP_GET helper *)
sUrl: STRING(250);
sUrlHelp: STRING(250);

(* HTML file *)
abXmlFileStream : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    uiXmlFileStreamLen : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)
pabXmlHandler : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE;
uiXmlHandlerIndex: UINT;
uiXmlStreamLen: UINT;
sSearchedString: STRING(105);
xFail: BOOL;
sHTTP_Response: STRING;

(* Helpers *)
i: INT;
uiPos: UINT;
bHelp: BYTE;
abHelp: ARRAY [0..50] OF BYTE;
psHelp: POINTER TO STRING(50);
sHelp: STRING(50);
xInSensorAbsent: BOOL := FALSE;
xOutSensorAbsent: BOOL := FALSE;
END_VAR


Kod:

(* Function block HTTP_GET instance *)
oHTTP_GET (
  (* Input variables: *)
    sServerName := sAddress   ,
    wServerPort := 80   ,
    pabUrlData := oHttp_pabUrlData,
    uiUrlLength := oHttp_uiUrlLength,
    tTimeOut := oHttp_tTimeOut,
  (* Input/output variables: *)
    xSend := oHttp_xSend,
  (* Output variables: *)
    diError => oHttp_diError,
    sStatus => oHttp_sStatus,
    abContentData => oHttp_abContentData   ,
    uiContentLength => oHttp_uiContentLength
);

CASE wStateMachine OF
0: (* Init *)
IF xStart THEN
(* Url builder *)
sUrl := '/livedata.htm';
(* Set HTTP_GET *)
oHttp_pabUrlData := ADR(sUrl);
oHttp_uiUrlLength := LEN(sUrl);
(* Process HTTP_GET *)
oHttp_xSend := TRUE;
wStateMachine := 10;
END_IF

10: (* Process the HTTP reguest *)
IF NOT oHttp_xSend THEN
IF oHttp_diError = 0 THEN
(* Process the weather HTML response *)
wStateMachine := 20;
ELSE
(* Error *)
sStatus := oHttp_sStatus;
diError := oHttp_diError;
wStateMachine := 999;
END_IF
END_IF

20: (* Process the weather HTML response *)
(* Get HTML stream *)
abXmlFileStream := oHttp_abContentData;
uiXmlFileStreamLen := oHttp_uiContentLength;

(* Set pointer to the start of the HTML file*)
uiXmlHandlerIndex := 0;
pabXmlHandler := ADR(abXmlFileStream[0]);
uiXmlStreamLen := uiXmlFileStreamLen;
sHTTP_Response := BUFFER_TO_STRING(pabXmlHandler,SIZEOF(abXmlFileStream),0,100);
(* Search for 'livedata' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'form name="livedata" method="POST" onsubmit="return chkForm(0);"';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No livedata form in the stream!';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
wStateMachine := 25;
END_IF

25: (* Search for 'IndoorID' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="IndoorID" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="0x';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No indoorID in the stream';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
IF (psHelp^) = '--' THEN
sStatus := 'ERROR: No indoor sensor detected';
diError := 16#00000002;
xInSensorAbsent := TRUE;
ELSE
xInSensorAbsent := FALSE;
END_IF
wStateMachine := 27;
END_IF

27: (* Search for 'Outdoor1ID' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="Outdoor1ID" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="0x';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No Outdoor1ID in the stream';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
IF (psHelp^) = '--' THEN
sStatus := 'ERROR: No outdoor1 sensor detected';
IF xInSensorAbsent THEN
diError := 16#00000006;
wStateMachine := 999;
ELSE
diError := 16#00000004;
xOutSensorAbsent := TRUE;
wStateMachine := 30;
END_IF
ELSIF xInSensorAbsent THEN
xOutSensorAbsent := FALSE;
wStateMachine := 50;
ELSE
xOutSensorAbsent := FALSE;
wStateMachine :=30;
END_IF
END_IF

30: (* Search for 'inTemp' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="inTemp" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No inTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rInTemp := STRING_TO_REAL(psHelp^);
wStateMachine := 40;
END_IF

40: (* Search for 'inHumi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="inHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No inTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iInHumi := STRING_TO_INT(psHelp^);
IF xOutSensorAbsent THEN
wStateMachine := 0;
xStart := FALSE;
ELSE
wStateMachine := 50;
END_IF
END_IF

50: (* Search for 'AbsPress' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="AbsPress" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No AbsPress in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rAbsPress := STRING_TO_REAL(psHelp^);
wStateMachine := 60;
END_IF


60: (* Search for 'RelPress' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="RelPress" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No RelPress in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRelPress := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 70;
END_IF

70: (* Search for 'outTemp' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="outTemp" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No outTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rOutTempC := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 80;
END_IF

80: (* Search for 'outHumi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="outHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No outHumi in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iOutHumi := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 90;
END_IF


90: (* Search for 'windir' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="windir" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No windir in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iWinDir := STRING_TO_INT(psHelp^);
sWinDir := AZIMUTH_TO_DIRECTION(iWinDir);
(* *)
wStateMachine := 100;
END_IF

100: (* Search for 'avg' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="avgwind" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No avgwind in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rAvgWind := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 110;
END_IF

110: (* Search for 'gustspeed' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="gustspeed" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No gustspeed in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rGustSpeed := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 120;
END_IF

120: (* Search for 'solarrad' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="solarrad" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No solarrad in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rSolarRad := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 130;
END_IF

130: (* Search for 'uv' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="uv" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No uv in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iUV := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 140;
END_IF

140: (* Search for 'uvi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="uvi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No uvi in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iUVI := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 150;
END_IF

150: (* Search for 'rainofhourly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofhourly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofhourly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfHourly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 160;
END_IF

160: (* Search for 'rainofdaily' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofdaily" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofdaily in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfDaily := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 170;
END_IF

170: (* Search for 'rainofweekly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofweekly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofweekly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfWeekly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 180;
END_IF

180: (* Search for 'rainofmonthly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofmonthly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofmonthly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfMonthly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 200;
END_IF

200: (* Search for 'rainofyearly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofyearly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofyearly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfYearly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(**)
sStatus := 'Sucessfully executed';
diError := 0;
xStart := FALSE;
(**)
wStateMachine := 0;
END_IF

999: (* Error *)
xStart := FALSE;
wStateMachine := 0;

ELSE
xStart := FALSE;
wStateMachine := 0;

END_CASE

Funkcja (Makro?) SearchForString (nie mojego autorstwa):

(* Find block in stream *)
uiPos := HTTP_FindBlock(
pabXmlHandler,
uiXmlFileStreamLen,
ADR(sSearchedString),
LEN(sSearchedString));

IF uiPos > 0 THEN
(* Update index where the handler points to and update the stream length *)
uiXmlHandlerIndex := LEN(sSearchedString) + uiPos - 1 + uiXmlHandlerIndex;
pabXmlHandler := ADR(abXmlFileStream[uiXmlHandlerIndex]);
uiXmlStreamLen := uiXmlFileStreamLen - uiXmlHandlerIndex;
xFail := FALSE;
ELSE
(* If not presented ignore it *)
xFail := TRUE;
END_IF

Zapisane

kamiKAC

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 66
  • Zobacz profil
Odp: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 04, 2015, 07:25:55 pm »

Ponieważ okazało się, że stacja po kilku(nastu) dniach zaczna "mulić" aż do zawieszenia wprowadziłem bloczek resetujący stację (a właściwie odbiornik) co 24h.
Wejście xDelay należy połączyć z xStart bloku WH2600_weather, aby nie próbował resetować stacji podczas odczytu danych.

Deklaracje:
FUNCTION_BLOCK WH2600_resetter
(* Resetter for Renkforce WH2600 Weather Station (Weather Logger 1.1)
Based on pWorldWeatherForecast

31.05.2015 Marcin Rudzki
*)

VAR_INPUT
sAddress: STRING := '192.168.2.195';
xDelay: BOOL := FALSE; (* if TRUE reset will be delayed until FALSE *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
sStatus: STRING;
diError: DINT;
END_VAR

VAR_IN_OUT
xStart : BOOL; (* trigger *)
END_VAR
VAR
wStateMachine: WORD;

(* Function block HTTP_GET *)
    oHTTP_GET:HTTP_GET;(* Input variables: *)
    oHttp_sServerName : STRING ; (* Hostname or server IP in dotted normal form *)
    oHttp_pabUrlData : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP-GET-Request *)
    oHttp_uiUrlLength : UINT ; (* Length of HTTP-GET-Request *)
    oHttp_tTimeOut : TIME := t#24s; (* WatchDogTime, operation aborted after time is elapsed *)
    oHttp_xSend : BOOL ;
    oHttp_diError : DINT ; (* 0 == successful *)
    oHttp_sStatus : STRING(255) ;
    oHttp_abContentData : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    oHttp_uiContentLength : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)

(* Function block HTTP_GET helper *)
sUrl: STRING(250);
sUrlHelp: STRING(250);

(* HTML file *)
abXmlFileStream : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    uiXmlFileStreamLen : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)
pabXmlHandler : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE;
uiXmlHandlerIndex: UINT;
uiXmlStreamLen: UINT;
sSearchedString: STRING(105);
xFail: BOOL;
sHTTP_Response: STRING;

(* Helpers *)
uiPos: UINT;
iFails: INT := 0;
END_VAR


VAR CONSTANT
iFailsMax: INT := 5;
END_VAR

Kod:

(* Function block HTTP_GET instance *)
oHTTP_GET (
  (* Input variables: *)
    sServerName := sAddress   ,
    wServerPort := 80   ,
    pabUrlData := oHttp_pabUrlData,
    uiUrlLength := oHttp_uiUrlLength,
    tTimeOut := oHttp_tTimeOut,
  (* Input/output variables: *)
    xSend := oHttp_xSend,
  (* Output variables: *)
    diError => oHttp_diError,
    sStatus => oHttp_sStatus,
    abContentData => oHttp_abContentData   ,
    uiContentLength => oHttp_uiContentLength
);

CASE wStateMachine OF
0: (* Init *)
IF xStart AND NOT xDelay THEN
(* Url builder *)
sUrl := '/msgreboot.htm';
(* Set HTTP_GET *)
oHttp_pabUrlData := ADR(sUrl);
oHttp_uiUrlLength := LEN(sUrl);
(* Process HTTP_GET *)
oHttp_xSend := TRUE;
wStateMachine := 10;
END_IF

10: (* Process the HTTP reguest *)
IF NOT oHttp_xSend THEN
IF oHttp_diError = 0 THEN
(* Process the weather HTML response *)
wStateMachine := 20;
ELSE
(* Error *)
sStatus := oHttp_sStatus;
diError := oHttp_diError;
wStateMachine := 999;
END_IF
END_IF

20: (* Process the weather HTML response *)
(* Get HTML stream *)
abXmlFileStream := oHttp_abContentData;
uiXmlFileStreamLen := oHttp_uiContentLength;

(* Set pointer to the start of the HTML file*)
uiXmlHandlerIndex := 0;
pabXmlHandler := ADR(abXmlFileStream[0]);
uiXmlStreamLen := uiXmlFileStreamLen;
sHTTP_Response := BUFFER_TO_STRING(pabXmlHandler,SIZEOF(abXmlFileStream),0,100);
(* Search for 'Device rebooting' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'Device rebooting, please wait';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No Device rebooting in the stream!';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
sStatus := 'Sucessfully executed';
diError := 0;
xStart := FALSE;
(**)
wStateMachine := 0;
iFails := 0;
END_IF


999: (* Error *)
iFails := iFails + 1;
IF iFails > iFailsMax THEN
xStart := FALSE;
END_IF
wStateMachine := 0;

ELSE
xStart := FALSE;
wStateMachine := 0;

END_CASE

Musiałem napisać w drugiej wiadomości, bo inaczej przekraczało 20 000 znaków.
Zapisane

mordorr

 • Full Member
 • ***
 • Wiadomości: 152
  • Zobacz profil
Odp: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2016, 01:43:23 pm »

Hej,

Jak Ci się spisuje ta stacja ???
zastanawiam się, czy by nie kupić takiej do siebie ....
Zapisane

kamiKAC

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 66
  • Zobacz profil
Odp: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2016, 12:21:03 pm »

Witam

Stacja działała pięknie prawie rok. Aż miesiąc temu zewnętrzny moduł "umarł" (akumulatorki były w porządku). Spakowałem i na koszt Conrada odesłałem. Po tygodniu przyszła nowa. Ma już nowsze oprogramowanie, więc oczywiście integracja z Wago nie działała (wprowadziłem już stosowne poprawki). Jak zweryfikuję bloczek resetowania, czy rzeczywiście działa, to wkleję aktualny kod.

Stacja nie ma dobrego przelicznika ciśnienia bezwzględnego na względne, jedynie można wprowadzić offset. Wiatromierz wymagał przeskalowania, bo według mnie zaniżał wartości (można wprowadzić współczynnik do przemnożenia).

Mimo wszystko uważam, że jest to całkiem niezła alternatywa dla stacji Davis Vantage Pro, której cena (ale i jakość) jest poza moim zasięgiem.

Pozdrawiam
Zapisane

kamiKAC

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 66
  • Zobacz profil
Odp: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 27, 2016, 03:06:46 pm »

Witam

Oto obiecany poprawiony bloczek odczytu danych ze stacji WH2600 (nowa wersja oprogramowania odbiornika)

Na początek należy zwiekszyć wartość zmiennej określającej maksymalna długość odpowiedzi TCP:
MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT: UINT := 15000;
Deklaracje:
FUNCTION_BLOCK WH2600_weather
(*
Weather data from Renkforce WH2600 Weather Station (Weather Logger 2.1)
Based on pWorldWeatherForecast

03.05.2016 Marcin Rudzki
*)

VAR_INPUT
sAddress: STRING := '192.168.2.195';
END_VAR

VAR_OUTPUT
rInTemp: REAL := 0; (* Indoor temperature *)
iInHumi: INT := 0; (* Indoor humidity *)
rAbsPress: REAL := 0; (* Absolute pressure *)
rRelPress: REAL := 0; (* Relative pressure *)
rOutTempC: REAL := 0; (* Outdoor temperature *)
iOutHumi: INT:= 0; (* Outdoor humidity *)
iWinDir: INT := 0; (* Wind direction *)
sWinDir: STRING(3);
rAvgWind: REAL := 0; (* Average wind speed *)
rGustSpeed: REAL := 0; (* Gust speed *)
rSolarRad: REAL := 0; (* Solar radiation *)
iUV: INT := 0; (* UV *)
iUVI: INT := 0; (* UV index *)
rRainOfHourly: REAL := 0; (* Hourly Rain rate *)
rRainOfDaily: REAL := 0; (* Daily Rain Rate *)
rRainOfWeekly: REAL := 0; (* Weekly Rain Rate *)
rRainOfMonthly: REAL := 0; (* Monthly Rain Rate *)
rRainOfYearly: REAL := 0; (* Annually Rain Rate *)
sStatus: STRING;
diError: DINT;
END_VAR

VAR_IN_OUT
xStart : BOOL;
END_VAR
VAR
wStateMachine: WORD;

(* Function block HTTP_GET *)
    oHTTP_GET:HTTP_GET;(* Input variables: *)
    oHttp_sServerName : STRING ; (* Hostname or server IP in dotted normal form *)
    oHttp_pabUrlData : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP-GET-Request *)
    oHttp_uiUrlLength : UINT ; (* Length of HTTP-GET-Request *)
    oHttp_tTimeOut : TIME := t#24s; (* WatchDogTime, operation aborted after time is elapsed *)
    oHttp_xSend : BOOL ;
    oHttp_diError : DINT ; (* 0 == successful *)
    oHttp_sStatus : STRING(255) ;
    oHttp_abContentData : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    oHttp_uiContentLength : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)

(* Function block HTTP_GET helper *)
sUrl: STRING(250);
sUrlHelp: STRING(250);

(* HTML file *)
abXmlFileStream : ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE ; (* The HTTP response *)
    uiXmlFileStreamLen : UINT ; (* Length of HTTP response in byte *)
pabXmlHandler : POINTER TO ARRAY [0..MAX_RECEIVE_TCP_CLIENT] OF BYTE;
uiXmlHandlerIndex: UINT;
uiXmlStreamLen: UINT;
sSearchedString: STRING(105);
xFail: BOOL;
sHTTP_Response: STRING;

(* Helpers *)
i: INT;
uiPos: UINT;
bHelp: BYTE;
abHelp: ARRAY [0..50] OF BYTE;
psHelp: POINTER TO STRING(50);
sHelp: STRING(50);
xInSensorAbsent: BOOL := FALSE;
xOutSensorAbsent: BOOL := FALSE;
END_VAR

Kod:
(* Function block HTTP_GET instance *)
oHTTP_GET (
  (* Input variables: *)
    sServerName := sAddress   ,
    wServerPort := 80   ,
    pabUrlData := oHttp_pabUrlData,
    uiUrlLength := oHttp_uiUrlLength,
    tTimeOut := oHttp_tTimeOut,
  (* Input/output variables: *)
    xSend := oHttp_xSend,
  (* Output variables: *)
    diError => oHttp_diError,
    sStatus => oHttp_sStatus,
    abContentData => oHttp_abContentData   ,
    uiContentLength => oHttp_uiContentLength
);

CASE wStateMachine OF
0: (* Init *)
IF xStart THEN
(* Url builder *)
sUrl := '/livedata.htm';
(* Set HTTP_GET *)
oHttp_pabUrlData := ADR(sUrl);
oHttp_uiUrlLength := LEN(sUrl);
(* Process HTTP_GET *)
oHttp_xSend := TRUE;
wStateMachine := 10;
END_IF

10: (* Process the HTTP reguest *)
IF NOT oHttp_xSend THEN
IF oHttp_diError = 0 THEN
(* Process the weather HTML response *)
wStateMachine := 20;
ELSE
(* Error *)
sStatus := oHttp_sStatus;
diError := oHttp_diError;
wStateMachine := 999;
END_IF
END_IF

20: (* Process the weather HTML response *)
(* Get HTML stream *)
abXmlFileStream := oHttp_abContentData;
uiXmlFileStreamLen := oHttp_uiContentLength;

(* Set pointer to the start of the HTML file*)
uiXmlHandlerIndex := 0;
pabXmlHandler := ADR(abXmlFileStream[0]);
uiXmlStreamLen := uiXmlFileStreamLen;
sHTTP_Response := BUFFER_TO_STRING(pabXmlHandler,SIZEOF(abXmlFileStream),0,100);
(* Search for 'livedata' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'form name="livedata" method="POST" onsubmit="return chkForm(0);"';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No livedata form in the stream!';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
wStateMachine := 25;
END_IF

25: (* Search for 'IndoorID' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="IndoorID" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="0x';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No indoorID in the stream';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
IF (psHelp^) = '--' THEN
sStatus := 'ERROR: No indoor sensor detected';
diError := 16#00000002;
xInSensorAbsent := TRUE;
ELSE
xInSensorAbsent := FALSE;
END_IF
wStateMachine := 27;
END_IF

27: (* Search for 'Outdoor1ID' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="Outdoor1ID" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="0x';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No Outdoor1ID in the stream';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
IF (psHelp^) = '--' THEN
sStatus := 'ERROR: No outdoor1 sensor detected';
IF xInSensorAbsent THEN
diError := 16#00000006;
wStateMachine := 999;
ELSE
diError := 16#00000004;
xOutSensorAbsent := TRUE;
wStateMachine := 30;
END_IF
ELSIF xInSensorAbsent THEN
xOutSensorAbsent := FALSE;
wStateMachine := 50;
ELSE
xOutSensorAbsent := FALSE;
wStateMachine :=30;
END_IF
END_IF

30: (* Search for 'inTemp' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="inTemp" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No inTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rInTemp := STRING_TO_REAL(psHelp^);
wStateMachine := 40;
END_IF

40: (* Search for 'inHumi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="inHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No inTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iInHumi := STRING_TO_INT(psHelp^);
IF xOutSensorAbsent THEN
wStateMachine := 0;
xStart := FALSE;
ELSE
wStateMachine := 50;
END_IF
END_IF

50: (* Search for 'AbsPress' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="AbsPress" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No AbsPress in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rAbsPress := STRING_TO_REAL(psHelp^);
wStateMachine := 60;
END_IF


60: (* Search for 'RelPress' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="RelPress" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No RelPress in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRelPress := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 70;
END_IF

70: (* Search for 'outTemp' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="outTemp" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No outTemp in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rOutTempC := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 80;
END_IF

80: (* Search for 'outHumi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="outHumi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No outHumi in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iOutHumi := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 90;
END_IF


90: (* Search for 'windir' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="windir" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No windir in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iWinDir := STRING_TO_INT(psHelp^);
sWinDir := AZIMUTH_TO_DIRECTION(iWinDir);
(* *)
wStateMachine := 100;
END_IF

100: (* Search for 'avg' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="avgwind" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No avgwind in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rAvgWind := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 110;
END_IF

110: (* Search for 'gustspeed' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="gustspeed" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No gustspeed in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rGustSpeed := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 120;
END_IF

120: (* Search for 'solarrad' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="solarrad" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No solarrad in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rSolarRad := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 130;
END_IF

130: (* Search for 'uv' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="uv" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No uv in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iUV := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 140;
END_IF

140: (* Search for 'uvi' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="uvi" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No uvi in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
iUVI := STRING_TO_INT(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 150;
END_IF

150: (* Search for 'rainofhourly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofhourly" disabled="disabled" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofhourly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfHourly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 160;
END_IF

160: (* Search for 'rainofdaily' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofdaily"  type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofdaily in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfDaily := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 170;
END_IF

170: (* Search for 'rainofweekly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofweekly" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofweekly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfWeekly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 180;
END_IF

180: (* Search for 'rainofmonthly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofmonthly" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofmonthly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfMonthly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(* *)
wStateMachine := 200;
END_IF

200: (* Search for 'rainofyearly' string in the HTML file *)
sSearchedString := 'input name="rainofyearly" type="text" class="item_2" style="WIDTH: 80px" value="';
SearchForString;
IF xFail THEN
sStatus := 'ERROR: No rainofyearly in file';
xStart:= FALSE;
diError := 16#00000001;
wStateMachine := 999;
ELSE
(* Get value content *)
i := 0;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
WHILE bHelp <> 16#22 AND bHelp <> 16#00 DO
abHelp[i] := bHelp;
i := i + 1;
bHelp := pabXmlHandler^[i];
END_WHILE
abHelp[i] := 16#00;
psHelp := ADR(abHelp);
rRainOfYearly := STRING_TO_REAL(psHelp^);
(**)
sStatus := 'Sucessfully executed';
diError := 0;
xStart := FALSE;
(**)
wStateMachine := 0;
END_IF

999: (* Error *)
xStart := FALSE;
wStateMachine := 0;

ELSE
xStart := FALSE;
wStateMachine := 0;

END_CASE
Zapisane

poiuy

 • Newbie
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Odp: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 26, 2017, 02:44:57 pm »

Witam


Chciałbym się podzielić swoim kodem do obsługi stacji pogodowej Renkforce WH2600 od Conrada http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=1267654&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box3


Zastanawiam się nad zakupem w Conradzie stacji Renkforce WH2315 - i chciałbym również mieć możliwość odczytu danych pomiarowych do własnej aplikacji. Nie umiem znaleźć żadnych informacji o tym jak to zrobić.

Czy Twój kod (pewnie  z jakimiś modyfikacjami) ma szanse działać w tą stacją ? Rozumiem, że cały problem polega na analizie odpowiedzi w XML.

Gdzie na takie tematy szukać informacji , by nie wyważać otwartych drzwi?

pozdrawiam
Andrzej
Zapisane

kamiKAC

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 66
  • Zobacz profil
Odp: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2017, 06:50:05 pm »

Witam

Zastanawiam się nad zakupem w Conradzie stacji Renkforce WH2315 - i chciałbym również mieć możliwość odczytu danych pomiarowych do własnej aplikacji. Nie umiem znaleźć żadnych informacji o tym jak to zrobić.

Czy Twój kod (pewnie  z jakimiś modyfikacjami) ma szanse działać w tą stacją ? Rozumiem, że cały problem polega na analizie odpowiedzi w XML.

Gdzie na takie tematy szukać informacji , by nie wyważać otwartych drzwi?

pozdrawiam
Andrzej

Witam

Jeśli to ma być aplikacja na sterowniku, to ja mam tylko jedno pytanie: jak podłączyć stację do sterownika?

Przypuszczam, że wymiana danych z tej stacji do komputera może odbywać się na zasadzie portu szeregowego, ale trudno znaleźć info na ten temat.
Można też spróbować obejść bazę i odbierać dane bezpośrednio jak w przypadku WH1080:
https://github.com/ovrheat/raspberry_rtl_wh1080

Moja stacja jest podłączona do sieci i program w sterowniku ściąga informacje pogodowe z interfejsu www bazy. W przypadku WH2315 i każdej stacji z USB będzie to trudniejsze, bo trzeba rozkminić protokół.

Pozdrawiam
Zapisane

kamiKAC

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 66
  • Zobacz profil
Odp: Odczyt danych pogodowych ze stacji WH2600
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 21, 2017, 09:53:07 am »

A tutaj znalazłem program, który obsługuje stacje z USB w pythonie. Twojej nie ma w spisie, ale może da się program dostosować.
https://github.com/jim-easterbrook/pywws

Pozdrawiam
Zapisane